ตรวจธาตุเสริมดวง

ตรวจธาตุเสริมดวง

 การที่เราสามารถไขรหัสชีวิตได้ ว่าเราเป็นดิถีอะไร จากธาตุทั้ง 5 คือ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ เป็นหยิน หรือหยาง (หยิน หมายถึงอ่อน , หยาง หมายถึง แข็ง) จะทำให้เรารู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้น เข้าใจทั้งลักษณะนิสัยที่แสดงออกภายนอก และลักษณะนิสัยภายใน ที่บางครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเลย เมื่อทำการตรวจดิถีธาตุของตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว เราจะรู้วิธีการเสริมดวง ปรับดวง ด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยการทำให้วิถีชีวิต และสิ่งรอบๆ ตัวเรา ให้ส่งเสริมพลังที่ดีให้กับตัวเรา เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และดำเนินชีวิตต่อไปให้ราบรื่น ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง อยู่ดีมีสุข กิจการเจริญก้าวหน้า ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

วัตถุประสงค์ของการทำบทความเรื่อง ตรวจธาตุเสริมดวง ก็เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง
.
1. โหงวเฮ้ง : อ่านหน้า รู้ใจ ประสบความสำเร็จเหนือคน (พ.ศ.2561)
2. ดวงจีน 1 : หยั่งรู้ชะตาฟ้าตามหลักพิชัยยุทธ์ (พ.ศ.2562)
.
(ที่ อ.แอน ได้ผ่านการอบรมกับซินแสระดับโลก อ.มาศ เคหาสน์ธรรม) โดยใช้โปรแกรม เทคนิคจากหลักสูตรของ อ.มาศ นำมาใช้ในการทำงานด้านความงาม นั่นคือ นอกจากทำให้ลูกค้าสวยด้วยงานกึ่งศัลยกรรมย่อยเชิงการแพทย์แล้ว อ.แอน ก็ยังนำศาสตร์การตรวจดวงให้ลูกค้า เพื่อหาดิถี หรือธาตุ เป็นหยินหรือหยาง เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงธาตุให้คุณ ธาตุให้โทษ ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตอย่างรู้เท่าทัน นำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต เสริมดวงให้ดีขึ้น อาทิเช่น
.
1. ควรเลือกบ้านหันทิศไหน
2. ทำงานหันหน้าทิศไหน
3. นอนหันศีรษะทิศไหน
4. ใส่เสื้อผ้าสีอะไร / เลือกรถสีอะไร
5. นิสัยด้านใดควรส่งเสริม
6. งาน หรืออาชีพที่ควรเลือก
7. เครื่องประดับสีอะไร
.
สิ่งเหล่านี้ สามารถทราบได้ด้วยการแจ้ง วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด เพื่อที่จะสามารถตรวจได้ว่าดิถีธาตุอะไร หยินหรือหยาง ควรปรับเสริมดวงอย่างไร
.
นอกจากเสริมความงามให้ลูกค้าสวย โหงวเฮ้งดีแล้ว ลูกค้าจะได้นำความรู้จากการตรวจธาตุไปเสริมดวงตัวเองให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อชีวิตต่อไป
.
***ลูกค้าสามารถขอตรวจดิถีธาตุของเพื่อน แฟน ลูก พี่น้อง คนในครอบครัว เพื่อเช็คว่าดวงส่งเสริมกัน หรือชงกัน เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไปอย่างเหมาะสม โดยแจ้งวัน เดือน ปีเกิด (เวลาเกิด หากทราบ) กับทางสถาบันฯ
.
อ.แอน นาถยา (ศิษย์ อ.มาศ เคหาสน์ธรรม)
.

 ก่อนที่จะรู้จักดิถีของตัวเอง มาทำความรู้จักของธาตุทั้ง 5 ก่อนค่ะ และก็ยังมีแยกอีกว่าเป็นหยินหรือหยาง (ถ้าเป็นหยิน คือความนุ่มนวล ปรับตัว อ่อนโยน ถ้าเป็นหยาง คือ หนัก แข็ง ตรง)

 

 อุปนิสัยของ 5 ธาตุ (หยิน และหยาง)
.
1. ธาตุไม้ (พัฒนา วิชาการ เมตตา)
มีความเมตตา ชอบทำความดี ใจบุญ ขี้สงสาร กระตือรือร้น ขยัน มุ่งมั่นไปข้างหน้า มีคุณธรรม ศีลธรรม มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ สมาธิดี หนักแน่น อดทน ตั้งใจ เชื่อมั่นในตนเองสูง มีเสน่ห์ อ่อนโยน มีเหตุผล รักสงบ อยู่ติดที่ ไม่แก่งแย่งชิงดี ไม่ทะเลาะวิวาท ดื้อ แข็ง โกรธง่าย ขี้สงสัย
.
1.1 ไม้ (หยาง) *แข็งตรง ช่วยผู้อ่อนแอ
เหมือนต้นไม้ใหญ่ กระตือรือร้น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง ซื่อตรง มีศักดิ์ศรี รักคุณธรรม ช่วยเหลือผู้อ่อนแอ เป็นที่พึ่งของผู้น้อย กล้าหาญ สมาธิดี หนักแน่น ใจกว้าง มีเมตตา อบอุ่น 
*จุดอ่อนคือ เชื่อมั่นตัวเองสูง แข็งกระด้าง ไม่รู้จักโอนอ่อนผ่อนตาม ขี้ระแวง โกรธง่าย
.
1.2 ไม้ (หยิน) *ยืดหยุ่น ปรับตัวเก่ง คิดเล็กคิดน้อย
ไม้เลื้อย-ไม้ดอก มีความนุ่มนวล อ่อนโยน ปรับตัวเก่ง ถ่อมตน มีทักษะในการแสดงออก ปัญญาดี มีไหวพริบ ซื่อตรง อดทน มีมารยาท มีเหตุผล ไม่แก่งแย่งชิงดี รักสงบ ไม่ทะเลาะวิวาท แต่ค่อนข้างขี้เกียจ คิดเล็กคิดน้อย อิจฉา มองประโยชน์ของตัวเองก่อน
.
2. ธาตุไฟ (โดดเด่น ชื่อเสียง การแสดงออก ให้ความรู้ / ความอบอุ่น)
กระตือรือร้น มองโลกชัดเจน มีมารยาท รักพวกพ้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ใจกว้าง มีน้ำใจ ช่วยเหลือ เฉลียวฉลาด มีความเคารพผู้ใหญ่ มีน้ำใจกับผู้น้อย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม เดินเร็ว พูดเร็ว น่าเกรงขาม แข็งแรงมาก ใจร้อน ทำคุณบูชาโทษ
.
2.1 ธาตุไฟ (หยาง) *สว่างไสว ร้อนแรง รักษาหน้าตา
พระอาทิตย์ - เปิดเผย ตรงไปตรงมา ใจร้อน โกรธง่าย หายเร็ว พูดไว ทิฐิสูง ความคิดตนเป็นใหญ่ มักจะคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองเหมือนกับดวงอาทิตย์ หยิ่งในเกียรติศักดิ์ศรี รักษาหน้าตา ภาพพจน์ น่าเกรงขาม ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ทำกิจวัตรประจำวันซ้ำๆ ได้ดี
.
2.2 ธาตุไฟ (หยิน) *อบอุ่น หล่อหลอม จุดประกาย
ไฟของตะเกียง - เป็นคนอบอุ่น มีน้ำใจ เสียสละเพื่อคนอื่น มีมารยาท รอบคอบ ดูแลผู้อื่นมากกว่าตัวเอง เกิดมาเป็นผู้นำ ภูมิใจที่จะชี้ให้ผู้อื่นเห็นถึงหนทางของตนเอง สามารถที่จะสร้างโอกาสให้แก่ตนเองได้ เช่นเดียวกับเปลวไฟเล็กๆ ที่สามารถจุดประกายให้เกิดเป็นกองไฟกองใหญ่ พิถีพิถันระมัดระวังเป็นพิเศษ เห็นรายละเอียดชัดเจน อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมาได้ (เหมือนเปลวเทียนที่สั่นไหวโอนเอนไปมา) มีแรงบันดาลใจสูง โหมอย่างร้อนแรง แต่มอดเร็ว ขี้ระแวง ช่วยกระตุ้นผลักดันคนอื่นได้เป็นอย่างดี แต่บางครั้งลืมที่จะจุดแสงไฟให้กับตนเอง
.
3. ธาตุดิน (ยึดมั่น ยึดเกาะ)
จะชอบเดินทางสายกลาง อดทน มั่นคง ซื่อสัตย์ กตัญญู มีคุณธรรม สุขุม หนักแน่น เป็นผู้ใหญ่ เชื่อใจได้ ใจกว้าง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ปากกับใจตรงกัน ระมัดระวัง พึ่งพาได้ จริงใจ น่าเชื่อถือ เห็นใจผู้อื่น อ่อนนอกแข็งใน พอใจสิ่งที่มีอยู่ อ่อนโยน อารมณ์ดี เปลี่ยนแปลงไม่เก่ง นิ่ง ช้า ความรู้สึกไม่ไว
.
3.1 ธาตุดิน (หยาง) *ยึดมั่น หนักแน่น ภายนอกอ่อน ภายในแข็ง
หิน ภูเขา - หนักแน่น มีสัจจะ ยึดมั่น ไม่เปลี่ยนแปลง ดื้อรั้น ภายนอกอ่อนโยน ภายในแข็งแกร่ง ชอบชื่อเสียง ช่วยเหลือผู้อื่นจนตัวเองเดือดร้อน ระมัดระวัง มั่นคง พึ่งพาได้ อดทน จริงใจ ใจกว้าง น่าเชื่อถือ พอใจในสิ่งที่มี นิ่ง ช้า ความรู้สึกไม่ไว อยู่กับที่ ยึดติด ไม่เปลี่ยนแปลงตนเองไม่ยอมฟังใครจนดูเหมือนดื้อดึง จนกว่าจะผ่านบทเรียนราคาแพง
.
3.2 ธาตุดิน (หยิน) *ยืดหยุ่น ยึดเกาะ คิดเล็กคิดน้อย
ดินเลน ดินเหนียว ดินท้องนา - มีความยืดหยุ่น สติปัญญาดี มีใจเมตตา อ่อนโยน อารมณ์ดี อดทน มีน้ำใจ มีคุณธรรม เข้าใจในความอ่อนแอ และความผิดพลาดของผู้อื่น เข้าใจศาสนา เปลี่ยนสภาพง่าย ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบของใหม่ เบื่อของเก่า แต่ตัดสินใจไม่รวดเร็ว เลือกไม่ค่อยถูก ขี้สงสัย ดื้อ คิดเล็กคิดน้อย เสียสละได้เพียงระดับหนึ่ง ฉวยโอกาส (ซับน้ำ)
.
4. ธาตุทอง (ชัดเจน เร็วแรง เฉียบคม)
เด็ดขาด ชัดเจน แข็งแกร่ง มีเหตุผล ยึดถือหลักการ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ใจใหญ่
.
4.1 ธาตุทอง (หยาง) * ชัดเจน เร็วแรง ชอบเอาชนะ
เหมือนโลหะหนัก คือ ขวาน คมมีด โลหะแข็ง ชอบเอาชนะ อยู่แนวหน้า กล้าตัดสินใจ อดทนต่อความทุกข์ทรมานเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ไม่ยอมเสียเปรียบ พูดจาขวานผ่าซาก ขาดคามยืดหยุ่นในการคิด บางครั้งใจเร็วด่วนตัดสินใจ โกรธง่าย ถ้าโครงสร้างดวงเหมาะสมจะมีนิสัยซื่อตรง ยุติธรรม
.
4.2 ธาตุทอง (หยิน) * รักสวย เฉียบคม ชอบมีหน้ามีตา
ดุจทองเครื่องประดับ คือ อ่อนโยน รักสวยรักงาม มีศิลปะ สติปัญญาดี อารมณ์สุนทรี ตัดสินใจเด็ดขาด อดทน มั่นคง แต่สามารถถูกหันเหทำให้คล้อยตามได้ง่าย (ค่อนข้างหูเบา) จิตใจนุ่มนวล ไม่กระด้าง ไฝ่สูง ทำงานประณีต ไม่ชอบความรุนแรง แข็งนอกอ่อนใน รักแสงไฟ ชอบมีหน้ามีตา มีเกียรติ ชอบที่จะเป็นจุดสนใจของผู้อื่นเสมอ ถ้าเมื่อใดที่ไม่ได้รับความสนใจ จะสามารถสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองโดดเด่นขึ้นมาได้ทันที การชอบแย่งเป็นจุดสนใจ บางครั้งทำให้พวกเขาน่ารำคาญ และตกต่ำลง
.
5. ธาตุน้ำ (ปัญญา ลึกซึ้ง พลิกแพลง ปรับตัว เรื่องเพศ)
ปรับตัวเก่ง สมองแจ่มใส วางแผนลึกซึ้ง คล่องแคล่ว เรียนรู้เร็ ความรู้กว้างขวาง ทำเป็นทุกอย่าง กระตือรือร้น ความรู้สึกไว รู้ผิดถูก รวดเร็ว อดทนสูง สุภาพ อ่อนโยน ประหยัด โกรธง่ายหายเร็ ขี้ขลาด คิดเล็กคิดน้อย ใจน้อย เก็บอารมณ์ กามารมณ์สูง
.
5.1 ธาตุน้ำ (หยาง) * พลิกแพลง ใจใหญ่
เหมือนน้ำทะเล ชอบเข้าสังคม ติดต่อ เดินทาง ใจร้อน รวดเร็ว รับรู้เร็ว ความรู้สึกไว ไหวพริบดี ฉลาด ชอบใช้ความคิด ความรู้กว้างขวาง มีความสามารถ โกรธง่ายหายเร็ว เปลี่ยนสีหน้าเร็ว ชอบการเปลี่ยนแปลง อารมณ์เพศสูง กระตือรือร้น ไม่สามารถยืน/นั่งอยู่กับที่นานๆ ได้ (น้ำเคลื่อนไหวอยู่เสมอ) จิตใจวอกแวกว้าวุ่นได้ง่าย ขาดความตั้งมั่น ชอบเสี่ยง ผจญภัย กิจกรรมลุยๆ ตั้งใจทำสิ่งใดแล้วจะไม่หยุด ดื้อรั้น บังคับยาก ไม่ชอบทำตามผู้อื่น
.
5.2 ธาตุน้ำ (หยิน) * ลึกซึ้ง ลึกลับ
ไอน้ำ เมฆหมอก น้ำฝน - ลักลับ ลึกซึ้ง สงบเสงี่ยม นิ่มนวล โรแมนติก มีน้ำใจ เฉลียวฉลาด จินตนาการสูง ความรู้สึกไว ชอบศึกษาสิ่งลี้ลับ ค้นคว้าเรื่องยากๆ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ เรียนรู้เร็ว มีหลักการ เยือกเย็น อดทน ประหยัด เป็นครูที่ดีได้ เสมือนน้ำที่ใช้เพาะปลูกเพื่อการเจริญเติบโต พัฒนาสิ่งใหม่ๆ แต่อ่อนไหว ใจน้อยหมกหมุ่นอยู่กับความคิดตนเอง ชอบเก็บตัว เก็บกดอารมณ์ คิดเล็กคิดน้อย ใจไม่ค่อยกล้า ขี้ขลาด
.
ต้องการทราบว่าตนเองเป็นดิถีธาตุอะไร หยินหรือหยาง ตรวจสอบได้กับสถาบันความงาม อายบราว บาย อาร์ทติส โดยแจ้งวัน เดือน ปีเกิด (เวลาเกิดหากทราบ)

 .

 เลือกบ้านเสริมดวงชะตา